Warning: er is geen EDU-DEX id of URL gevonden.


Een correcte service call ziet er als volgt uit: https://translator.edudex.nl/only_open/?e=[organisatie id]/[catalogus code]

of als volgt uit: https://translator.edudex.nl/only_open/?url=[url (inlusief http(s)) van de feed].

Deze vertaling verwijdert de geannuleerde en gesloten programRun's uit de programs.xml.

Om een portal te voeden met lossen program.xml's zoals gevraagd door Springest (ipv met één programs.xml waarin de programs verzameld zijn), maak je gebruik van een vertaling van de directory.xml.
Dit kan hier: https://translator.edudex.nl/only_open/directory/

Zie voor meer informatie: Hoe werkt het

Bij een 500 foutmelding van de software, stuur een mail naar edwin.zoetemeijer [at] edudex.nl
Voor vragen of hulp bij deze vertaling, stuur een mail naar edwin.zoetemeijer [at] gmail.com (Eigenaar en beheerder van de vertaling)