Aanbieders van opleidingen

Deze vertaler is gemaakt door en voor opleiders die hun data willen uploaden naar portals waar de EDU-DEX-standaard (nog) niet wordt ondersteund.
Ook al gebruiken we allemaal de standaard, toch zien de EDU-DEX-data van de verschillende opleiders er niet exact hetzelfde uit.

Een voorbeeld: de één levert de kosten voor alle uitvoeringen in één keer aan <genericProgramRun> en de andere opleider doet dit per uitvoering <programRun>. Afnemers van opleidingsinformatie die niet zijn aangesloten bij EDU-DEX, kunnen soms één van die varianten niet verwerken. Met een kleine aanpassing via deze vertaler kunnen we er dan voor zorgen dat ook déze afnemers gebruik kunnen gaan maken van de gegevens die u in EDU-DEX heeft staan.

Het doel van EDU-DEX komt daarmee weer een stapje dichterbij: altijd & overal de juiste cursusgegevens – voor elke klant, in elk systeem, van elke opleider.